Snöröjning

Jag utför all typ av snöröjning på såväl skogsvägar som i samhällen och på industriområden. Jag har i flera år kört stora områden med kommunen som beställare men åtar mig även gärna mindre arbeten åt privatpersoner eller företag.