Kantskärning

Äldre vägar kräver ibland en nedskärning av kanterna för att få en bra vattenavrinning. Kanstskärning är en viktig del i skötseln av alla grus- och skogsbilvägar.